Public Affairs   

Ook in de directe omgeving van Access Business Group wordt invulling gegeven aan de filosofie “Helping people live better lives”.

WAA Groep
Reïntegratiebedrijf WAA Groep zorgt ervoor dat mensen met een fysieke, verstandelijke of psycho-sociale beperking weer een passende arbeidsplek vinden. Access Business Group biedt deze mensen de mogelijkheid om kennis en vaardigheden op te doen. Hun kansen op de arbeidsmarkt nemen hierdoor enorm toe.

Natuur
De maatschappelijke betrokkenheid van Access Business Groep komt mede naar voren uit de manier waarop met het milieu en de natuur wordt omgegaan. De producten worden verzonden in dozen van recyclebaar karton. Het vulmateriaal is 100% biologisch afbreekbaar. Verder wordt bij alle materialen die we gebruiken zo veel mogelijk gekozen voor milieuvriendelijke stoffen en recyclebaar papier en plastic. 

Energiemanagement
Met behulp van bewegingssensoren wordt het stroomverbruik voor belichting tot een minimum beperkt. Bovendien worden processen zo efficiënt mogelijk ingericht.

Sponsorbeleid voor goede doelen
Access Business Group sponsort o.a.: KIKA, WAA Groep, en diverse culturele en sportieve evenementen in de regio.[terug]