Warehouse    

Centrale opslag
Een opslagplaats waar dagelijks tienduizenden producten uit de hele wereld arriveren. Het European Regional Service Center (ERSC) in Venlo fungeert, naast distributiecentrum, als centraal warehouse voor 25 landen in Europa. Access Business Group maakt voor de aanvoer van producten gebruik van de naastgelegen containerterminal die via het spoor in rechtstreekse verbinding staat met Europa’s grootste containerterminal in de Rotterdamse haven. Vanuit het centrale warehouse worden de elders in Europa gelegen distributie centra bevoorraad.

Bonded warehouse  
In het bonded warehouse worden goederen duty free opgeslagen tot de bestemming ervan bepaald is. Access Business Group werkt nauw samen met de douane.
 
Gevarenloods  
Access Business Group beschikt over een gevarenloods voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Met plaats voor circa 1.600 pallets voldoet deze gevarenloods aan alle PGS-15 voorwaarden en beantwoordt daarmee aan de strenge eisen die de overheid stelt.[terug]